Dopravní zácpy se často odehrávají v Hanoi a v Ho Či Minově městě. Je to dána tím, že lidi se stěhují do hlavních měst za prací. Když přijdou státní svátky, lidé se vracejí domů nebo na venkov, tím pádem v hlavních městech je klid a bez zácpy. Vietnamci jsou zvyklí na přeplněnou dopravu, ba dokonce jim to chybí, když jedou na jiná místa.

Není na to konkrétní pravidlo, kdy se má stát dopravní zácpa, ale nejhorší je ve chvíli, kdy lidi spěchají do práce nebo domů. Ve špičkových hodinách, to je mezi 9 – 10h a mezi 15 – 16h, je velice dlouhá fronta motorových vozidel a neustále se lidi snaží dostat se pryč od úzké ulice. Úplně nejhorší je při dešti. Těžce se chytne taxi během té doby. Nicméně fronta trvá normálně 30 min až 2 hodiny, než se lidé dostanou z fronty.

Situace se zhorší v momentě, kdy jsou v zácpě i auta. Nejotravnější v dopravní zácpě jsou reakce lidí na přeplněnost dopravy. Řidiči často raději jezdí po chodníku, než aby čekali v zácpě, nebo troubí (dokonce i křičí) na předního řidiče, aby pospíšili.tac duong 2

Jedním z pozitivních věcí v této dopravní zácpě je to, že Vietnamci to mohou brát jako výmluvu pro zpoždění (i když zácpa nebyla tak hrozná). Často tohle téma používají ke konverzaci (něco jako o počasí u nás). Takže si toho využijte! A pravdou je, že v zimě by bylo smutnější bez dopravní zácpy 🙂

Facebookové komentáře