Nejlépe vzpomínáme na Festival Národů Podyjí 2015, kde to vše taky začalo.
Poprvé v novinách a poprvé jsme slyšeli od cizího člověk větu: „Děkuji, že jsem mohl ochutnat Vaše jídlo“ 🙂

Vietnamsky Architekt

Posted by Longio Tran on Monday, July 20, 2015